YIN YOGA

YIN YOGA

Vägen till ett balanserat liv och en hållbar livsstil kan se olika ut och det finns inget färdigt lyckorecept. Det kan handla om små eller stora förändringar i vardagen på vägen mot just ditt mål.

Yin yoga är en lugn yogaform där vi landar i varje position i några minuter. I denna klass ligger fokus på andning, stillhet och stretching där vi kommer åt bindväven.

Yogalärare: Jacqueline Belfrage

LYCKORECEPTET