REFLEXOLOGI

REFLEXOLOGI

Vägen till ett balanserat liv och en hållbar livsstil kan se olika ut och det finns inget färdigt lyckorecept. Det kan handla om små eller stora förändringar i vardagen på vägen mot just ditt mål.

Jennifer González Hagren är Lyckoreceptets reflexolog och driver företaget Buena Onda. Hon är bland annat certifierad botanisk aromapedagog, lärare i restorative yoga, certifierad medium- och healingterapeut, reiki master, reflexolog.

Vad är reflexologi?
Kairon reflexologi grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. De områden som smärtar stimuleras och masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga. Det är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess, fysisk, mental eller känslomässig. De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd. Genom att stimulera reflexzoner på fötter, ben, ansikte, mm. behandlar hon kroppens obalanser och stressymtom såsom värk i kroppen, rygg, huvud, leder, känslomässiga trauman, immunförsvars-problematik mm. 

När du kommer på reflexologibehandling hos Jennifer börjar ni med att prata om hur du mår och går igenom journal så att hon vet vad hon ska fokusera på och vad du har för förväntningar och önskemål. Hon arbetar på fötter, öron, underben, lår och ansikte. Genom behandlingen kommunicerar ni så att hon vet att det känns okej för dig. En behandling avslutas alltid på ett avslappnande sätt.

Jennifer iakttar tystnadsplikt. 

Välkommen!

Har du obalanser i kroppen, värk, känslomässiga trauman eller immunförsvars-problematik? Boka då in reflexologi hos Jennifer så hjälper hon dig.

jennifer.hagren@gmail.com
0707-948264


LYCKORECEPTET