KBT (KOGNITIV BETEENDETERAPI)

KBT (KOGNITIV BETEENDETERAPI)

Vi kan alla mötas av motgångar i livet som är svåra att hantera och förhålla sig till. Kanske har du under en längre period eller hela livet försökt lösa dina problem på egen hand men upplever att du fastnat och därför vill söka hjälp och stöd hos någon att samtala med.

Det finns mycket evidensbaserad forskning som visar att KBT är en välbeprövad behandlingsform vid psykisk ohälsa. Några svårigheter som kan behandlas är ångest, oro, nedstämdhet, GAD, ätstörningar, social fobi. Innan vi bokar in ett första möte kan vi ha ett samtal på telefon där du får berätta vad du behöver hjälp med.

Samtalterapeut: Kia Zachrisson arbetar som Kognitiv beteendeterapeut (KBT)/samtalsterapeut och är även utbildad Mindfulnessinstruktör samt Avspännings- och stresspedagog.

Med start 27e september kör Kia igång en samtalsgrupp som heter ”Lätta ditt hjärta”. Samtalens intention är att vara stöttande, berikande, utvecklande, insiktsfulla, stärkande, levande. Vi lyssnar på varandra med ett öppet sinne, i en behaglig miljö utan att vara dömande. Ni kan vara en grupp på 4-5 personer som redan känner varandra eller så skapar vi en grupp med nya bekantskaper.

Denna gång kommer gruppen vända sig till kvinnor, max 5 deltagare.
Tid: kl. 17.00-18.30. Tre tillfällen (27/9, 11/10, 18/10).
Plats: Linnégatan 9

KBT-SamtalPris
1 tillfälle995kr
3 tillfällen2685kr
Lätta ditt hjärta – Gruppsamtal 3 tillfällen1050kr

Kia Zachrisson
kia@finebalance.se
070 23801 00

LYCKORECEPTET