GENE KEYS SESSION

GENE KEYS SESSION

Gene Keys är en syntes av flera olika visdomsläror med rötter i bland annat Astrologi, Human Design och I Ching. Genom att ta fram din egen personliga karta mha tid och plats för födelse kommer du att få en stor inblick i din egen unika design, vilka utmaningar just du får möta under denna livstid, samt vad just du behöver för att blomstra. Det finns 64 olika Gene Keys/arketyper och alla har 3 olika frekvenser Skugga – Gåva – Siddhi (sanskrit för divine essens) Genom att kontemplera dina egna Nycklar och omfamna dina skuggor för du in den medvetenhet och självmedkänsla som leder till frigörande av mer glädje, energi och frihet i ditt liv. Du frigör dina naturliga gåvor du alltid vart ämnad att leva och börjar leva ditt livssyfte.

LYCKORECEPTET