FÖRÄLDRACOACHNING

FÖRÄLDRACOACHNING

Många gånger har vi alldeles för höga förväntningar på oss själva, i synnerhet i föräldraskapet. Vi vill ge våra barn en lycklig barndom, och har vi då blivit välsignade med ett barn som är högkänsligt så lämnar vi oss själva för att ”rädda” vårt barn från smärta och svårigheter.

Jag hjälper dig att hitta din styrka och ditt självförtroende i ditt föräldraskap, där du kan lyssna in känna förståelse och coacha ditt barn när de har utmaningar i livet.

Jag sammanfogar personlig självkännedom, personlig utveckling och metodhandledning i mitt uppdrag som föräldracoach.

Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra högkänsliga svårigheter i mer än 25 år. De senaste åren har jag handlett arbetsgrupper i pedagogiskt arbete. Jag har drivit mitt eget företag i 10 år med kurser i personlig utveckling och har hittat ett koncept där personlig utveckling och metodhandledning går i hand i hand.

Du kan helt kostnadsfritt boka ett samtal på 20 minuter med mig genom att mejla mig på josefin.hultberg13@gmail.com

Väljer du att påbörja en coachningsprocess hos mig på fem gånger så innehåller det 5 tillfällen under fem veckor, du kommer få hemuppgifter mellan gångerna, varje tillfälle träffas vi under 60 minuter.

Processen innehåller:

· Kartläggning av din nuvarande situation, att medvetengöra alla delar är första steget.

· Övningar för att stärka förståelsen och kärleken till dig själv. Du är tillräcklig!

· Övningar för att släppa taget gamla föreställningar om föräldraskap som inte gagnar dig och din familj.

· Övningar för att se ditt barn/ungdom och få ökad förståelse och kommunikation med ditt barn/ungdom samt barnets/ungdomens behov av hjälp och stöd.

· Stöd och coachning att hitta nya verktyg och synsätt i föräldraskapet som tar dig och din familj känner er tillfreds, där du som förälder känner dig centrerad och stark.

· Bonus: Du har möjlighet till ett eget liv utöver föräldrarollen men samtidigt känner dig tillräcklig som mamma/pappa.

Om Josefin:
* Andningscoach
* Stress- och traumabehandlare
* Systemisk healer
* Föräldracoach
* Pedagogisk metodutvecklare
* Utbildad lärare
* Beteendevetare
* Symbolpedagog
* Systemisk ledarcoach
* Rebirthing Breath Work
* Hot Stone massör

Jag har arbetat med min egen läkning i över 20 år och har genomgått otaliga kurser och workshops gällande energiarbete och meditation. Min karriär har alltid bestått av att hjälpa människor, ofta genom att försöka förstå människors kommunikationssätt och beteenden som oftast handlar om överlevnadsstrategier. Jag brinner för utveckling och växande mot människors sanna jag.
Jag ger även enskilda behandlingar för stress och trauma, samt föräldracoachning via zoom.

LYCKORECEPTET